Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Dane kontaktowe:
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych
ul. Jana Pawła II 85
34-400 Nowy Targ

Telefon: 18 2662408, 18 2662409 (SOSW), 512 984 110 (Bursa)

email: zpswo@nowotarski.edu.pl