W Naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu trwa przez cały rok

Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony. Głównym celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
W czasie panującej pandemii zarówno dorośli jak i dzieci powinny przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w tym trudnym czasie nie zapomnieli ze sobą rozmawiać.

Dzień Bezpiecznego Internetu 1

Image 1 of 8


Internet tworzą ludzie, w tym my. Dlatego pamiętajmy, jakim chcielibyśmy go zastać i dbajmy o wspólne bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu dla uczniów i wychowanków zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne z pedagogami panią Izabelą Sewielską i Magdaleną Zastawnik w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii. Pan Rafał Czajkowski przygotował materiały informacyjne dla rodziców i opiekunów na temat bezpieczeństwa w sieci. PAMIĘTAJMY , że Dziecko jest bezpieczne w Internecie razem z rodzicem, nauczycielami i wychowawcami, DZIAŁAJMY WIĘC RAZEM.