ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) – jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Zespołu Placówek:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades lub profilem zaufanym.

Adres skrytki odbiorczej Zespołu Placówek:
/zpswont/SkrytkaESP

Skargi, wnioski, pisma, zapytania do Zespołu Placówek: Link do usługi