Imprezy i atrakcje – Internat

Organizacja pracy Ośrodka zapewnia udział wychowanków w zajęciach:

 • umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych:  rewalidacyjnych,  profilaktyczno-wychowawczych,  innych o charakterze terapeutycznym,
 • sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,
 • kulturalno-oświatowych,
 • rozwijających zainteresowania.

Rozwój zainteresowań wychowanków umożliwia działalność kół zainteresowań oraz imprez i atrakcji organizowanych w trakcie zajęć popołudniowych:

 • Koło plastyczne

Koło plastyczne stymuluje i  rozwija koordynację wzrokową i ruchową, rozwija spostrzegawczość i kształtuje umiejętność świadomej obserwacji zjawisk i ludzi, daje poczucia sprawstwa i sukcesu.

 • Koło sportowe z elementami turystyki

Koło sportowe m.in. wdraża do aktywnego wypoczynku poprzez stosowanie różnorodnych form aktywności ruchowej, poprawy  ogólnej sprawności fizycznej, rozwiania cech motorycznych, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz kształcenia umiejętności współdziałania w grupie

 • Koło multimedialne

Koło multimedialne wdraża do rozwoju kompetencji opartych na cyfryzacji, multimediach oraz zachowaniu bezpieczeństwa w sferach social mediów.

 • Koło muzyczno-taneczne

Koło muzyczno-taneczne rozwija zainteresowania muzyczne, uwrażliwia na sztukę i jej środki wyrazu, rozładowuje napięcia i stres, buduje poczucie wspólnoty i integrację wychowanków.

 • Koło  praktyczno-techniczne

Koło  praktyczno-techniczne  rozwija zainteresowania i uzdolnienia praktyczne przydatne w codziennym życiu: przygotowanie prostych potraw, szycie, majsterkowanie, organizacja pracy i współpracy w grupie.

 • Koło kulinarne

Koło kulinarne kształtuje  praktyczne umiejętności kulinarne oraz motywuje wychowanków do dbałości o przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania i samodzielnego przygotowywania potraw.

 • Koło urody

Koło urody kształtuje i wdraża wśród młodzieży zasady  higieny i dbania o urodę: pielęgnację włosów, paznokci, dbanie o skórę, promowanie zdrowego stylu życia.

 • Koło języka niemieckiego

Koło językowe przekazuje informacje o krajach niemieckojęzycznych, pozwala na poznanie innej kultury, poznanie podstawowego słownictwa, jego wymowy i znaczenia.