Dyrekcja

  • mgr Ewa Barczak – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych.
  • mgr Anna Trybuła – wicedyrektor ds. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu z bezpośrednim nadzorem nad Przedszkolem Specjalnym, Szkołą Podstawową Nr 9, Szkołą Przysposabiającą do Pracy, Branżową Szkołą I stopnia Nr 5, zespołem rewalidacyjno – wychowawczym.
  • mgr Beata Wójciak – wicedyrektor z bezpośrednim nadzorem nad Ośrodkiem – internatem, Bursą Młodzieżową, zespołem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Mirosław Kowalski – kierownik gospodarczy Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych.