Dyrekcja

  • mgr Urszula Filas – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych.
  •  – wicedyrektor z bezpośrednim nadzorem nad Przedszkolem Specjalnym, Szkołą Podstawową Nr 9, Szkołą Przysposabiającą do Pracy, Branżową Szkołą I stopnia Nr 5.
  • mgr Beata Wójciak – wicedyrektor z bezpośrednim nadzorem nad Ośrodkiem – internatem, Bursą Młodzieżową, zespołem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Mirosław Kowalski – kierownik gospodarczy Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych.