Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Nowy rok szkolny rozpoczynamy pod hasłem: „Jesteśmy życzliwi dla siebie nawzajem”

I półrocze roku szkolnego 2023/2024 trwa od 04.09.2023r. do 02.02.2024r.

II półrocze roku szkolnego 2023/2024 trwa od 05.02.2024r. do 21.06.2024r.

Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024r.

WRZESIEŃ

4 września 2023r.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 – 8 września 2023r. Zebranie rodziców/opiekunów prawnych: sprawy organizacyjne, zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania, zasadami bezpieczeństwa oraz wybory do Rady Rodziców.
15 września 2023r./piątek
godz. 16.00

Rada pedagogiczna.
I turnus 19 – 22 września
II turnus 25 – 29 września
Wyjazd na turnus
HIPOTERAPIA
do Kębła
20 września 2023r./środa
W zależności od warunków atmosferycznych
Piknik integracyjny dla szkoły podstawowej.
22 września 2023r./piątekZorganizowanie szkolnej uroczystości historycznej:
1 września wybuch II wojny światowej i 17 września agresja Związku Sowieckiego na Polskę.

29
września 2023r.
Zebranie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków: organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, IPE-T, dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu zewnętrznego do potrzeb i możliwości zdającego, treści programowe zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie, realizacja programu doradztwo zawodowe.

PAŹDZIERNIK

13 października 2023r./piątekUroczystość  szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października: ślubowanie uczniów klas pierwszych.
W 2023 roku Światowy Dzień Chleba przypada na
16 października
(poniedziałek)
Impreza szkolna BS/SPdP połączona z konkursem.
Na zakwasie, drożdżowy, pszenny, z ziarnami – chleb obchodzi swoje święto 16 października. Zostało ono ustanowione przez Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników.

LISTOPAD

10 listopada 2023r./piątekSzkolna uroczystość patriotyczna z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
14, 15, 16
listopada 2023r.
Próbny egzamin ósmoklasisty dla uczniów klasy VIII.
20 listopada/poniedziałek
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Szkolna akcja z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i pokazanie, że prawa dziecka są ważne dla naszej placówki.

GRUDZIEŃ

3 grudnia
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Szkolna akcja 4 grudnia/poniedziałek

Uroczystość szkolna której celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.
10 grudnia
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Szkolna akcja 11 grudnia/poniedziałek
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw”
23 – 31 grudnia 2023r.Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

       15 – 19 stycznia 2024r.Zebrania Zespołu Nauczycieli i Wychowawców poszczególnych szkół i przedszkola, ośrodka.
19 stycznia 2024r.Ostateczny termin powiadomienia uczniów i wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z danych zajęć i śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych  zachowania.
2 luty 2024r./piątekRada Pedagogiczna – wyniki za I półrocze.
5 luty 2024r.Początek II półrocza roku szkolnego 2023/2024
9 luty 2024r./piątekZebranie rodziców/opiekunów prawnych: wyniki klasyfikacji śródrocznej.
12 – 25 luty 2024r.
Województwo: małopolskie
Ferie zimowe
9 luty 2024r./piątekRada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze

MARZEC

21 marca 2024r.Próbny egzamin zawodowy – część teoretyczna

KWIECIEŃ

28 marca – 2 kwietnia 2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna.
2 kwietnia
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Szkolna impreza w dniu 5 kwietnia/piątek
Szkolna kampania mająca na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowaniem wrażliwości społecznej w tym zakresie.
26 kwietnia 2024r./piątek
1, 2, 3 maja – Majowe Święta
Szkolna uroczystość patriotyczna z okazji Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 maja.

MAJ

5 maja
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
W Polsce Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Szkolna impreza w dniu 6 maja/poniedziałek
Szkolna kampania mająca na celu pokazanie, że każdy ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym.
13 maja 2024r. Zebranie  rodziców/opiekunów prawnych uczniów i wychowanków wszystkich jednostek organizacyjnych     (powiadomienia  o zagrożeniu  nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego)
15 maja 2024r.Otwarcie wystawy prac plastycznych uczniów, promocja na terenie miasta.
Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji EgzaminacyjnejEgzaminy ósmoklasisty:
14.05. 2024r. język polski (wtorek)
15.05. 2024r. matematyka (środa)
16.05. 2024r. język angielski (czwartek)
26 maja 2023r.
Impreza szkolna w piątek 24 maja
Dzień Matki.
28 maja 2024r.Test sprawdzający i diagnoza uczniów klasy trzeciej SPnr9.
29 maja 2024r.Dzień otwarty wraz z koncertem zespołu regionalnego.
31 maja 2024r.Ostateczny termin powiadomienia uczniów  i ich rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z danych zajęć i końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania

CZERWIEC

1 czerwca 2024r.
Szkolna impreza
w poniedziałek 3 czerwca
Dzień Dziecka.
12 czerwca 2024r.Rajd SOSW: teren dobrany odpowiednio do możliwości uczniów i wychowanków.
3 – 6 czerwca 2024r.Zebrania Zespołu Nauczycieli i Wychowawców poszczególnych szkół i przedszkola, ośrodka.
14 czerwca 2024r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna SOSW Nr 1
10 czerwca 2022 r.
– język polski
11 czerwca 2022 r.
– matematyka
12 czerwca 2022 r.
– język angielski
Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Egzamin zawodowy
Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
21 czerwca 2024r.Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
28 czerwca 2024r.Rada Pedagogiczna podsumowująca ZPSWO
22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.Ferie letnie
19 sierpnia 2024r.Rada Pedagogiczna ZPSWO
29 sierpnia 2024r.Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2024/2025 ZPSWO

Dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNAILOŚĆ DNIDATY DNI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 98 dni11 wrzesień
2 listopad
3 listopad
2 styczeń
29 kwiecień
30 kwiecień
2 maj
31 maj
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY4 dni11 wrzesień
2 listopad
3 listopad
2 maj
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA10 dni11 wrzesień
2 listopad
3 listopad
2 styczeń
29 kwiecień
30 kwiecień
2 maj
31 maj
2 dni czerwiec egzamin zawodowy

Przerwy w organizacji pracy Przedszkola Specjalnego w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w terminach:

01.11 – 05.11.2023r. (2 dni – robocze 2 i 3 listopad)

23.12. 2023r – 01.01. 2024r. (3 dni robocze – 27, 28, 29 grudzień)

28.03 – 02.04. 2024r. (3 dni – 28, 29 marzec i 4 kwiecień)

01.05 – 05.05. 2024r (1 dzień – 2 maj)

30.05 – 02.06. 2024r. (1 dzień – 31 maj)

01.07 – 04. 08. 2024r. ( 25 dni lipiec, sierpień)