Koła zainteresowań

TEATRZYK SZKOLNY „DZIEWIĘĆ I PÓŁ

Teatrzyk szkolny “Dziewięć i pół” działający przy Szkole Podstawowej Nr 9 narodził się jeszcze w Ośrodku na Kowańcu. Debiut Teatrzyku miał miejsce przed Ratuszem Miejskim w Nowym Targu, gdzie na zaproszenie P.Burmistrza nasza szkoła, przy okazji strojenia choinki, przedstawiła małą scenkę pt “Wigilia u krasnoludków”.
Do teatrzyku należą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9-L.Udział w zajęciach teatralnych pozwala dzieciom rozwijać ich język, zasób słownictwa i pamięć. Zabawa w teatr pomaga im ćwiczyć mowę – zwłaszcza w wypadku zaburzeń. Przygotowywane przedstawienia mobilizują do wysiłku pamięciowego opanowania tekstów. Ma też ogromne walory wychowawcze: uczy dyscypliny, odpowiedzialności, pracy w zespole, pomaga przełamywać bariery wynikające z niepełnosprawności. Wnikanie w przeżycia bohaterów kształtuje wrażliwość i empatię uczniów. Daje poczucie satysfakcji, radości z odniesionego sukcesu – dzielonej z innymi. Nadaje tez sens wysiłkowi włożonemu w przygotowanie przedstawienia.

Opiekun: Halina Szewczyk, Justyna Kamieniecka, Teresa Sulka-Gałka

KOŁO TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZE „ŁAZIKI

Działania Szkolnego Koła turystyczno-przyrodniczego „Łaziki” realizowane są w oparciu o program uwzględniający propozycje uczniów. Każdej porze roku przyporządkowane są inne działania. Jesienią i wiosną członkowie koła sprzątają teren wokół Ośrodka oraz jego najbliższą okolicę. Wtedy wychodzą też sprzątać lasy Gorców. Od połowy września każdego roku „Łaziki” gromadzą karmę dla zwierząt i ptaków oraz porządkują paśniki i karmniki na terenie obwodu nowotarskiego Koła Łowieckiego „Krokus”. W czasie zimy do paśników tych uczniowie wraz z opiekunem dostarczają karmę. Członkowie koła uczestniczą w licznych rajdach w Gorce. Każdego roku wybierają się też na wyjazdową wycieczkę w celu pogłębienia wiadomości o regionie. „Łaziki” były już: w kopalni soli w Wieliczce, w zamku na Pieskowej Skale, zwiedzili Zakopane wraz z Muzeum Tatrzańskim i Muzeum Kornela Makuszyńskiego. Członkowie koła co roku prowadzą ponadto akcję zbierania surowców wtórnych. Swoje poczynania przedstawiają za pomocą gazetki ściennej.

Opiekun: Iwona Kurowska

KOŁO MINISTRANCKIE

Działania Koła ministranckiego to m.in.:

 • zamieszczanie bieżących informacji dotyczących pracy koła w gazetce szkolnej,
 • organizacja spotkań różańcowych w internacie z udziałem ministrantów,
 • zapoznawanie się z życiorysem patrona koła i rozmowy na jego temat,
 • wyjazd do Skawy lub Witowa, gdzie w br. ma się odbyć peregrynacja relikwii patrona koła – św. Dominika Savio,
 • omawianie posługi ministranta w czasie Mszy Św.,
 • rozmowy na temat postawy życiowej osoby pełniącej posługę ministranta,
 • przyswajanie nazewnictwa dotyczącego m.in.: szat liturgicznych, naczyń liturgicznych,
 • posługa ministranta,
 • ślubowanie i wręczenie legitymacji ministranta.

Opiekun: Halina Szewczyk

SZKOLNE KOŁO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Celem działań podejmowanych w ramach koła jest zaszczepienie wśród młodzieży szeroko pojętego humanitaryzmu, profilaktyka uzależnień, dbałość o zdrowie.
W ciągu kilku lat istnienia koła młodzież włączała się w ogólnopolskie kampanie: „Światowy Dzień bez Tytoniu”, „Góra grosza”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”. W ramach działalności młodzież spotyka się z Honorowymi Dawcami Krwi, uczestniczy w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy i spotkaniach promujących zdrowy styl życia.

Opiekun: Bogusława Dudek, Mirosława Kierska

DRUŻYNA HARCERSKA „ŚTUDEROKI”

27 Podhalańska Drużyna Harcerska Nieprzetartego szlaku ,,Śtuderoki” skupia w swoich szeregach młodzież naszej Placówki. Harcerze mają niepowtarzalną okazję rozwijania swoich zainteresowań podejmując różnoraką aktywność w przedsięwzięciach i akcjach organizowanych przez Hufiec Podhalański, Referat NS Chorągwi Krakowskiej ZHP oraz Wydział NS Głównej Kwatery ZHP. Podczas wyjazdów na zloty, biwaki, olimpiady sportowe, festiwale artystyczne uczestniczą oni w warsztatach fotograficznych, plastycznych, muzycznych i ekologicznych. Biorą udział w grach terenowych i miejskich.

Młodzież w harcerskich szeregach uczy się w jaki sposób można spędzić atrakcyjnie czas wolny. Nawiązują nowe znajomości, poznają nowe miejsca i miejscowości, kształtują prawidłowe postawy społeczne wolne od uzależnień nikotynowych i alkoholowych

Opiekun: Beata Jachymiak

GRUPA TEATRALNA „ISKRA”

Grupa Teatralna „ Iskra” działa od 2019 r. Jej celem jest rozwijanie ekspresji scenicznej uczniów, ich wyobraźni i kreatywności. Swoje aktorskie zdolności członkowie grupy prezentują na szkolnej i pozaszkolnej scenie.

Opiekunowie: Marta Malec, Ewa Patora

KOŁO ZAINTERESOWAŃ „KRESKA”

„KRESKA” to koło zainteresowań plastycznych skupiające dzieci i młodzież Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5. Powstało, gdyż wiemy, że twórczość plastyczna jest bogatym źródłem satysfakcji. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, pracy w zespole. Daje możliwość pokazania własnego „ja”.

Udział w zajęciach nie wymaga zdolności plastycznych. Wartość powstałych prac to nie walory artystyczne, ale zawarty w nich przekaz emocjonalny. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów, którzy chcieliby miło spędzić czas, rozwinąć swoje możliwości twórcze, pobudzić wyobraźnię, inicjatywę i konsekwencję w dążeniu do celu. Zajęcia mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i noszą charakter zabawy edukacyjnej.

Zapraszamy na nasz fun page www.facebook.com/Kreskaplastyka/

Opiekun: Monika Poręba – Strycharz

SZKOLNE KLUBY EUROPEJSKIE:
Europoszukiwacze” iHoryzont”

Celem działalności klubów jest zdobywanie informacji o kulturze, tradycjach i obyczajach państw europejskich oraz pogłębianie wiedzy na temat własnego kraju i regionu.

Szkolne Kluby Europejskie organizują wycieczki, konkursy, przedstawienia , włączają się w ogólnopolskie projekty organizowane przez Centrum Edukacji Europejskiej.

Opiekunowie: Ewa Patora, Elżbieta Bogusz, Mirosława Kierska

Koło Przyrodniczo- Turystyczne Kompas 

Koło Przyrodniczo – Turystyczne Kompas ma na celu rozwijanie ciekawości światem,  zwłaszcza poznanie naszego regionu i ciekawych ludzi z nim związanych. Podczas spotkań uczniowie wykonywali gazetki, oglądali filmy o tematyce przyrodniczej. Brali udział w grach i rozwiązywali krzyżówki o tematyce ekologicznej.

Szkolny Klub Hotelarsko- Turystyczny „5 Stars”

Opiekunowie: Halina Osmala, Wioleta Słaby-Pulit

OGÓLNE CELE PROGRAMU:

– zaspokajanie potrzeb poznawczych i intelektualnych uczniów;

– integracja grupy;

– kontakt i współpraca z branżą hotelarską i turystyczną w mieście i w regionie:

 • zdobycie podstawowych wiadomości dotyczących: funkcjonowania obiektów hotelarskich na rynku, środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego najbliższego regionu, działalności organizacji i towarzystw zajmujących się organizacją ruchu turystycznego;
 • kształtowanie postaw społecznych przez kontakty z ciekawymi ludźmi;
 • kształtowanie umiejętności komunikacji międzyludzkiej.

– poznanie zawodu hotelarza od strony praktycznej;

– budzenie zainteresowań i pasji poznawczych przez wielokierunkowe aktywne i emocjonalne

zaangażowanie;

– upowszechnianie czynnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

– opanowanie umiejętności w zakresie: planowania i organizowania wycieczek oraz korzystania z map, atlasów, przewodników turystycznych, GPS itd.;