Samorząd uczniowski

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje: mgr Halina Osmala

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Sylwia Bednarczyk
Wiceprzewodniczący: Agnieszka Kopytko i Patrycja Sulka
Członkowie sekcji samorządu uczniowskiego:

  • sekcja organizacyjna: Ewelina Pawlikowska, Elżbieta Gryglak, Małgorzata Grońska
  • sekcja muzyczna: Klaudia Niemiec, Izabela Wcisło
  • sekcja dekoracyjna: Izabela Wcisło, Angelika Jędrol
  • sekcja porządkowa: Jakub Kaleciak, Jacek Chlipała, Filip Rapacz

PLANOWANE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wrzesień1.Organizacja kampanii wyborczej i wybory do Samorządu Uczniowskiego.
2.Ustalenie planu działań na cały rok szkolny.
3.Przygotowanie harmonogramu uroczystości szkolnych, w których samorząd będzie brał czynny udział.
4. Modyfikacja regulaminu konkursu „SUPER KLASA”2020/21”
5.Włączenie się do akcji „Góra Grosza”.
6.Włączenie się do akcji charytatywnej „Zbieramy plastikowe zakrętki dla Kubusia”.
7. Prowadzenie konkursu „Super Uczęszczak Szkoły Branżowej”.
8. Dzień Chłopaka
– wykonanie gazetki okolicznościowej;
– niespodzianka dla chłopaków szkoły branżowej.
PaździernikDzień Edukacji Narodowej
– wykonanie gazetki szkolnej;
– organizacja konkursu „ Konkurs na najpiękniejsze życzenia dla nauczycieli”;
– życzenia i słodki upominek dla nauczycieli.
ListopadDzień Wszystkich Świętych , 11 listopada
– wykonanie gazetki szkolnej;
– wizyta na cmentarzu i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy poległych za wolność ojczyzny i nauczycieli SOSW;
– organizacja „Andrzejek w szkole branżowej”.
GrudzieńMikołajki szkolne
– wykonanie gazetki okolicznościowej – plakat „ I ty możesz zostać świętym Mikołajem” ;
– zorganizowanie „Mikołajek w Szkole Branżowej”.
Boże Narodzenie
– wykonanie gazetki okolicznościowej;
– zorganizowanie konkursu „Konkurs na najciekawsze życzenia bożonarodzeniowe”;
– pomoc w przygotowaniu wigilii branżowej szkoły ;
– życzenia dla nauczycieli, dyrekcji oraz pracowników SOSW.
LutyWalentynki
– przygotowanie gazetki szkolnej;
– zorganizowanie poczty walentynkowej;
– zorganizowanie konkursu „ Na najciekawszą walentynkę”.
MarzecDzień Kobiet
– przygotowanie gazetki szkolnej;
– słodki upominek i życzenia dla kobiet w szkole branżowej.
KwiecieńWielkanoc
– wykonanie gazetki okolicznościowej ;
– zorganizowanie konkursu „Konkurs na najciekawszą ozdobę wielkanocną” ;
– życzenia dla nauczycieli, dyrekcji i pracowników SOSW.

Przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej 2021r. pod hasłem ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY – POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE
MajŚwięto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji Trzeciego Maja
– wykonanie gazetki okolicznościowej.

Dzień Matki
– wykonanie gazetki okolicznościowej „Pamiętajmy o naszych kochanych mamach” ;
– zorganizowanie konkursu – Dokończ wypowiedź „Moja mama jest….”
CzerwiecDzień Dziecka
– wykonanie gazetki okolicznościowej.

– Podsumowanie konkursu Super Klasa 2020/2021
– Podsumowanie pracy Samorządu w roku szkolnym 2020/2021
– Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.
Zakończenie roku szkolnego
– Zorganizowanie konkursu „Najpiękniejsze życzenia/ podziękowania dla naszych Nauczycieli na koniec roku 2020//21”.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.