Informacje ogólne

Przedszkole Specjalne działa od 2009 roku. Zajęcia w Przedszkolu Specjalnym mają na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Do Przedszkola Specjalnego mogą uczęszczać:

  1. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (ruchowymi, niedosłuchem, niedowidzeniem);
  3. dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera.

W naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024 funkcjonują cztery oddziały przedszkolne:

– grupa I „Smerfy” – wychowawca mgr Monika Bodzioch, pomoc nauczyciela Elżbieta Dziedzic;
– grupa II „Misiaki” – wychowawca mgr Anna Chowaniec, pomoc nauczyciela Edyta Cygan;
– grupa III „Biedronki” – wychowawca mgr Agnieszka Zachwieja, pomoc nauczyciela Monika Derkowska;
– grupa IV „Żabki” – wychowawca mgr Barbara Kołodziej, pomoc nauczyciela Paulina Michna i Ewa Batkiewicz.


Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu obejmuje jedynie należność za wyżywienie dziecka.

Głównym zadaniem Przedszkola Specjalnego jest wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przedszkole Specjalne ma na celu wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.