Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólna misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem projektu jest budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła wydatkowała 100% przyznanych środków na ten cel i zakupiła wyposażenie obowiązkowe jak również dodatkowe w tym atrakcyjne pomoce i materiały do zajęć szkolnych. Nowoczesne pomoce pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach, ale również na zajęciach rewalidacyjnych, a także podczas innych form pracy.
Zakupione pomoce dotyczą wyposażenia podstawowego, wyposażenia stanowisk, narzędzi, robotyki, sprzętu AGD i sprzętu gospodarstwa domowego, audio-video, materiałów eksploatacyjnych, klocków do samodzielnej konstrukcji oraz materiałów plastycznych.
Wyżej wymienione pomoce mają służyć kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego myślenia na miarę możliwości intelektualnych, rozwijania umiejętności pracy zespołowej, dbałości o sprzęt, pomoce i porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Zakupiony sprzęt odpowiada potrzebom naszych uczniów i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach lekcyjnych, rewalidacyjnych jak również w przygotowaniach do uroczystości szkolnych, występów i konkursów.

Autor: mgr Renata Maciaszek

MARZEC

LUTY

STYCZEŃ

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ