Samorząd wychowanków

Samorząd wychowanków pełni funkcje organu statutowego, współpracuje z innymi

organami SOSW Nr 1 w sprawach dotyczących podstawowych praw wychowanków

i zostaje

wyłoniony w tajnym głosowaniu spośród wychowanków Ośrodka.

Samorząd Wychowanków Ośrodka w roku szkolnym 2023/24:

Przewodniczący Samorządu Wychowanków

Agnieszka Mirga

Zastępcy

-Martyna Ignasiak, Gwiżdż Joanna,

Oprawa muzyczna Imprez Ośrodkowych – Szymon Gudek, Kacper Mirga