Samorząd wychowanków

Samorząd wychowanków pełni funkcje organu statutowego, współpracuje z innymi organami SOSW Nr 1 w sprawach dotyczących podstawowych praw wychowanków
i zostaje  wyłoniony w tajnym głosowaniu spośród wychowanków Ośrodka.

Samorząd Wychowanków Ośrodka w roku szkolnym 2020/21:

Przewodniczący Samorządu Wychowanków – Szymon Gudek

Zastępcy:  Agnieszka Mirga, Marcel Wyrzykowski, Alicja Siarka

Samorząd Wychowanków Ośrodka współorganizuje:

  • dyskoteki,
  • pikniki i dni sportu,
  • uroczystości Ośrodka

Opiekunowie Samorządu Wychowanków:

mgr Urszula Lak, mgr Anna Tokarczyk, mgr Grzegorz Klimczak