Świetlica szkolna

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Jej działalność stanowi przedłużenie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jednym z jej najważniejszych zadań jest zapewnienie stałej opieki nad dziećmi i organizowanie zajęć wychowawczych. Szczególne znaczenie ma też zapewnienie dzieciom swobodnej zabawy, rozrywki, nauki własnej lub zajęć dydaktycznych i odpoczynku. W naszej szkole świetlica działa do godziny 14.50. W trakcie zajęć realizowane są różnorodne działania wspierające wszechstronny rozwój uczniów. Mają oni możliwość uczestniczenia w zajęciach plastyczno-technicznych, rekreacyjno-ruchowych, wokalno-tanecznych, a także w zajęciach z elementami bajkoterapii i arteterapii. Ponadto uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności z języka angielskiego, polskiego oraz przyrody. Poznają również swoją małą ojczyznę i doskonalą posługiwanie się gwarą podczas zajęć regionalnych.