Świetlica szkolna

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy każdego dnia do godziny 15:00. Podczas pobytu w świetlicy pod kierunkiem wychowawców rozwijają swoje zainteresowania plastyczno-techniczne, muzyczne i czytelnicze, mają też możliwość odrobienia zadań domowych.