Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2021/2022

08.00 – 08.30 Przyjście dzieci do przedszkola.

Rozwijanie umiejętności samoobsługowych. Rozwijanie zabawy kierowanej i swobodnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych.

08.30 – 09.30 Przywitanie się dzieci z nauczycielem, toaleta, śniadanie.

Ćwiczenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Praca nad samodzielnością i samoobsługą, stymulacja zmysłów.

09.30  –  12.00 Zajęcia edukacyjne w grupach zgodnie z podstawą programową; muzykoterapia; gimnastyka korekcyjna.

Rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie oraz nabywanie umiejętności i sprawności manualnych oraz technicznych. Poznawanie i doświadczanie wielozmysłowe omawianych treści. Dalsze ćwiczenia z zakresu komunikacji i funkcjonowania społecznego. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub spacer, swobodne i kierowane zabawy w ogrodzie przedszkolnym wspierające rozwój dziecka.

12.00 – 12.30 Czynności toaletowe/przygotowanie do posiłku. Obiad.

Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

12.30 – 13.00 Odpoczynek i indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Nauka odpoczywania i relaksowania się (wykorzystanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, książeczek i inne). Zabawy kierowane, swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.