Plan lekcji

Klasa 1A wychowawca mgr Mariola Walczak

Kierunki kształcenia:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (ppoh)
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (mz)

Plan lekcji dla zawodu ppoh

Plan lekcji dla zawodu mz

Klasa 2AP wychowawca mgr Anna Krauzowicz

Kierunki kształcenia:

 • cukiernik (cuk)
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (ppoh)
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (mz)

Plan lekcji dla zawodu cukiernik

Plan lekcji dla zawodu ppoh

Plan lekcji dla zawodu mz

Klasa 2AG wychowawca mgr Ewa Patora

Kierunki kształcenia:

 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (mz)

Plan lekcji dla zawodu kucharz

Plan lekcji dla zawodu mz

Klasa 2BG wychowawca mgr Małgorzata Zarębczan

Kierunek kształcenia:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (ppoh)

Plan lekcji dla zawodu ppoh

Klasa 3 wychowawca mgr Halina Osmala

Kierunek kształcenia:

 • kucharz
 • cukiernik
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (ppoh)
 • pracownik pomocniczy mechanika (ppm)

Plan lekcji dla zawodu kucharz

Plan lekcji dla zawodu cukiernik

Plan lekcji dla zawodu ppoh

Plan lekcji dla zawodu ppm