Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka. Wszystkie sprawy mogą Państwo kierować osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wysyłając list. Rzecznik gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych informacji.

Kontakt: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Adres: ul. Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa
Telefon: +48 22 583 66 00
Fax:+48 22 583 66 96
Adres e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 – 16.15.


DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA:

800 12 12 12(połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych)
czynny w godzinach 8.15 – 20.00


>>> KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA <<<