Harmonogram dnia – Internat

Ośrodek (internat)

Ośrodek daje możliwość zakwaterowania niepełnosprawnym uczniom
wszystkich typów  szkół SOSW nr1.
Pobyt wychowanków jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszty żywienia obejmujące 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).
Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania lub całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rekrutacja wychowanków do Ośrodka odbywa się w trakcie całego rok szkolnego!!!

Ośrodek pełni funkcje wychowawcze,edukacyjne i opiekuńcze.
Wychowankowie poprzez udział w różnych formach rewalidacji przygotowywani są, na miarę swoich możliwości rozwojowych, do samodzielnego udziału w życiu społecznym,
pracy zawodowej i uczestnictwa w kulturze.

Harmonogram dnia

6.30 – 8.00
Pobudka: gimnastyka, toaleta poranna, zajęcia porządkowe w sypialniach, ŚNIADANIE.

8.00 – 13.20
Zajęcia szkolne.

13.30 – 14.00 OBIAD

14.00 – 16.30 
Odpoczynek poobiedni: spacery, wycieczki, zabawy rekreacyjne.

16.30 – 17.30 
Zajęcia dydaktyczne: doskonalenie technik szkolnych, nauka własna- w trakcie której uczniowie odrabiają zadania szkolne, wykonują ćwiczenia utrwalające poznany materiał i przygotowują się do lekcji.

17.30 – 18.00 
Przygotowanie do kolacji: czynności organizacyjno – porządkowe w świetlicach.

18.00 – 18.30  KOLACJA

18.30 – 19.30  
Zajęcia w kołach zainteresowań, zajęcia świetlicowe: wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania, bawią się i uczą uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań.

19.30 – 20.30  
Zajęcia porządkowo – higieniczne: wychowankowie doskonalą czynności samoobsługowe związane z higieną. Uczą się prawidłowo i bezpiecznie korzystać ze sprzętu gospodarczego, samodzielnie organizować pracę, współdziałać podczas jej wykonywania.

20.30 – 21.00
Przygotowanie do snu.

21.00 – 6.30 
Cisza nocna.