Grupa Regionalna „Milusioki”

W roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęła działalność grupa regionalna „Milusioki”. Opiekunką grupy jest p. Renata Knap. „Milusioki” to zespół dzieci i młodzieży Szkoły Przyspasabiającej do Pracy i Szkoły Podstawowej nr 9-UZ, uczących się śpiewów i tańców z regionu Podhala, Spisza i Orawy, kultywujących tradycje ludowe, zwyczaje i obrzędy regionalne.