Plan lekcji

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA  1A

wychowawca mgr Elżbieta Gach

drugi wychowawca mgr Anna Sarniak

KLASA  1B

wychowawca mgr Agnieszka Przetacznik

drugi wychowawca mgr Marzena Strama – Niemczyk

KLASA  1C/2B

wychowawca mgr Stefania Firek

drugi wychowawca mgr Barbara Buroń

KLASA  2A

wychowawca mgr Anna Wójcik-Chowaniak

drugi wychowawca mgr Małgorzata Nowak

KLASA  3A

wychowawca mgr Sylwia Luberda

drugi wychowawca mgr Ewa Bogacz

KLASA  3B

Wychowawca mgr Bożena Pudzisz

drugi wychowawca mgr Ewa Bogacz

KLASA  3C

wychowawca mgr Monika Hołowczak

drugi wychowawca mgr Rafał Borowski

KLASA  3D

wychowawca mgr Renata Knap

drugi wychowawca mgr Teresa Jagoda

KLASA  3E

wychowawca mgr Łukasz Stawiarz

drugi wychowawca mgr Teresa Jagoda