Samorząd uczniowski

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje: mgr Agnieszka Jaskierska

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Agnieszka Mirga
Z-ca przewodniczącego: Marcin Tukaj
Członkowie: Hubert Szmer, Martyna Ignasiak

Działalność Samorządu Uczniowskiego: 

  • przeprowadzenie wyborów do rady Samorządu Uczniowskiego,
  • opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
  • uaktualnianie gazetki ściennej na korytarzu SP Nr 9- L,
  • wykonanie z dziećmi upominków na Dzień Nauczyciela;
  • organizacja wróżb andrzejkowych,
  • organizacja Mikołajek dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 – L, wykonanie dekoracji, przygotowanie sali i prezentów,
  • przygotowanie życzeń dla nauczycieli z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
  • zorganizowanie konkursu fotograficznego z okazji pierwszego dnia wiosny dla uczniów SP Nr 9-L,
  • zorganizowanie akcji ekologicznej zbiórka baterii i zbiórka starych telefonów komórkowych.

Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Wszelkie podejmowane wysiłki mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych.