Samorząd uczniowski

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawują: mgr Natalia Bylina, mgr inż. Rafał Plewa, mgr Agnieszka Przetacznik

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Katarzyna Sulka
Z-ca przewodniczącego: Gabriela Biernat
Członkowie: Małgorzata Synowczyńska, Martyna Łaś, Wojciech Kalata

Zadania samorządu:

  • samorząd szkolny organizuje pracę samorządu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły;
  • dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
  • angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska;
  • organizuje różnego rodzaju imprezy i akcje na terenie szkoły.