Biblioteka szkolna

Biblioteka jest miejscem zaczarowanym. Blisko tu do bajki i do prawdy, do uśmiechu i do wzruszeń…

Opiekun biblioteki: mgr Agnieszka Przetacznik

     Szkoła Podstawowa Nr 9 wyrosła na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Nowym Targu, który funkcjonował do 31.VIII.2004r. We wrześniu 2004 r. uczniów i nauczycieli likwidowanej jednostki przejął, zapewniając opiekę wraz z możliwościami kontynuowania nauki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 przy ulicy Jana Pawła II 85. W tym czasie zbiory biblioteczne obydwu szkół zostały ze sobą połączone.

W skład księgozbioru biblioteki szkolnej wchodzą:

  • literatura piękna dla dzieci i młodzieży,
  • literatura popularnonaukowa,
  • literatura z zakresu nauk pedagogicznych, a zwłaszcza pedagogiki specjalnej,
  • podręczniki,
  • zbiory audiowizualne,
  • mapy,
  • pomoce dydaktyczne (plansze, modele, gry edukacyjne, przyrządy).

Biblioteka posiada 2 pomieszczenia: wypożyczalnię z kącikiem czytelniczym oraz magazyn pomocy dydaktycznych. Biblioteka znacznie zwiększyła swoje zasoby dzięki dwóm projektom, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Specjalna – znaczy najlepsza” oraz „Specjalne potrzeby – większe możliwości”.

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki z zakresu wychowania, terapii pedagogicznej, dysleksji itp. W ramach rocznego planu pracy realizowane są lekcje biblioteczne dla uczniów szkół wszystkich typów oraz cykliczne spotkania bajkoterapeutyczne w przedszkolu. Młodsi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w akcji „Długa przerwa z książką”, w trakcie której uczniowie szkoły branżowej lub nauczyciel bibliotekarz czytają głośno ciekawe bajki lub opowiadania. W bibliotece redagowana jest również gazetka szkolna „Echo Szkoły” oraz organizowane są różnorodne konkursy, które mają na celu zachęcenie uczniów do obcowania z książką.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.30.