Kontakt

Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych
w Nowym Targu

Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Dyrektor Zespołu Placówek: mgr Ewa Barczak

email: zpswo@nowotarski.edu.pl

Telefony: 18 266 24 08    18 266 24 09

Numery wewnętrzne telefonów:
20 sekretariat
21 wicedyrektor ds. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu z bezpośrednim nadzorem nad Przedszkolem Specjalnym, Szkołą Podstawową Nr 9, Szkołą Przysposabiającą do Pracy, Branżową Szkołą I stopnia Nr 5, zespołem rewalidacyjno-wychowawczym
22 wicedyrektor z bezpośrednim nadzorem nad Ośrodkiem-internatem, Bursą Młodzieżową, zespołem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
23 płatności za SOSW i Bursę
26 zaopatrzenie
32 biblioteka
33 pielęgniarka 

SEKRETARIAT CZYNNY W GODZINACH:
poniedziałek-czwartek 7-11 i 13-15, piątek 7-15