Kontakt

Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych
w Nowym Targu

Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Dyrektor Zespołu Placówek: mgr Ewa Barczak

email: zpswo@nowotarski.edu.pl

ePUAP: /zpswont/Skład_ESP
Skargi, wnioski, pisma, zapytania do Zespołu Placówek: Link do usługi (link działa po zalogowaniu na profil zaufany)

Telefony: 18 266 24 08    18 266 24 09      18 266 36 00 (Bursa)

Numery wewnętrzne telefonów:
20 sekretariat
21 wicedyrektor z bezpośrednim nadzorem nad Przedszkolem Specjalnym, Szkołą Podstawową Nr 9, Szkołą Przysposabiającą do Pracy, Branżową Szkołą I stopnia Nr 5.
22 wicedyrektor z bezpośrednim nadzorem nad Ośrodkiem – internatem, Bursą Młodzieżową, zespołem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
23 płatności za SOSW i Bursę
26 zaopatrzenie
32 biblioteka
33 pielęgniarka
38 bursa 

SEKRETARIAT CZYNNY W GODZINACH:
poniedziałek-czwartek 7-11 i 13-15, piątek 7-15