#Laboratoria Przyszłości – listopad

W miesiącu listopadzie podczas zajęć plastycznych oraz zajęć rozwijających kreatywność uczniowie klasy IV, V, VI SP – L przygotowywali prace na konkurs plastyczny pt: „ Dzieło Świętego Mikołaja” wykorzystując materiały (farby, pędzle) zakupione w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”. Mieszanie barw, malowanie, tworzenie artystyczne sprawia wiele radości, ale również pozwala dzieciom rozładować emocje, wyciszyć się i wykazać wyobraźnią twórczą i kreatywnością.

Podczas zajęć rozwijających kreatywność uczniowie wykonywali przestrzenne choinki. Te cudowne dzieła mogły powstać dzięki materiałom i urządzeniom zakupionym w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” (pistolet do kleju na gorąco, kolorowe o różnej fakturze kartki, nożyki introligatorskie do cięcia) Wykonane samodzielnie przez uczniów choinki będą piękną ozdobą podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

W ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” uczniowie SP UZ otrzymali pomoce dydaktyczne w postaci różnego rodzaju klocków konstrukcyjnych. Zabawy klockami konstrukcyjnymi, z których nasi uczniowie korzystają, w znacznym stopniu wspomagają nie tylko ich rozwój umysłowy, ale także pobudzająco wpływają na ich wyobraźnię, przyczyniają się do rozwoju spostrzegawczości oraz sprawności manualnej. Dzięki ich zastosowaniu i wspólnej zabawie uczniowie uczą się współpracy i współdziałania, co z kolei wpływa na ich integrację. Pozyskane w ramach Programu Laboratoria Przyszłości pomoce dydaktyczne pomagają uczniom rozwijać ich zainteresowania nie tylko w trakcie zajęć  lekcyjnych, ale również podczas pobytu na świetlicy szkolnej.

Klocki znajdują zastosowanie na zajęciach rewalidacyjnych. Służą kształtowaniu wyobraźni przestrzennej i rozwojowi kreatywności również u uczniów SP -L. Ćwiczenia z wykorzystaniem zestawu magnetyczny palindrom, kolorowe cyferki,  pozwalają uczniom zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia konstrukcji płaskich i trójwymiarowych wykorzystując element nauki poprzez zabawę.

Wykorzystując na zajęciach rewalidacyjnych pomoce zakupione w ramach Programu ,,Laboratoria Przyszłości” uczniowie poszerzają swoje wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące drukowania przy użyciu długopisu 3D. Są to na razie pierwsze próby w posługiwaniu się tego typu urządzeniem. Na początek uczeń klasy 8b SP – L wykonał model sześcianu. Dalsze próby będą pokazane w kolejnych miesiącach.

W miesiącu listopadzie w naszej placówce odbyło się szereg imprez i uroczystości :

  • akademia z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 listopada,
  • podsumowanie projektu pt: „Skąd nasz ród”,
  • dzień kredki.

Podczas tych uroczystości i imprez uczniowie korzystali z mikrofonów i telep ortów zakupionych w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” Prezentacja wyświetlana na ekranie opracowana przy współudziale uczniów klasy 8 wyświetlana była na laptopie zakupionym w programie. Dzięki aparatowi fotograficznemu można było uwiecznić występy i zabawy dzieci.