#Laboratoria Przyszłości – marzec

W dniach 14,15,16 marca br. w naszej Placówce miały miejsce 3 dniowe Rekolekcje wielkopostne Uczestniczyli w nich wszyscy chętni uczniowie. Rekolekcje prowadził – jak być powinno  – Duch Święty – z pomocą otwartego na Jego działanie – Księdza Józefa Habiny.  To było odczucie wspólne dla wszystkich słuchających Księdza i modlących się z nim, że emanował cały Bożym pokojem, otwartością i życzliwością wobec każdego. Hasło rekolekcji :”Chcę być przyjacielem Jezusa” ksiądz rekolekcjonista oparł na 3 przypowieściach: o talentach, o zagubionej owcy i o miłosiernym Samarytaninie. Owe przypowieści były przedstawiane przez uczestników rekolekcji podczas inscenizacji, a  ich treści miały skłonić uczniów do postawienia sobie pytań o  swoje życie, jaki talent ja otrzymałem od Pana Boga,  co mam zrobić, kiedy znajdę się w sytuacji zagubionej owieczki oraz kim tak naprawdę jestem w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie… Księdzu przez cały czas dzielnie towarzyszyła owieczka Hermenegilda (maskotka) oraz wiele innych rzeczy, które pomagały słuchającym w przyswojeniu sobie przedstawianych treści. Podczas rekolekcji wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

6, 9, 19 marca uczniowie klas 4,5,6 ASL., 5,6 BL i 7 ASL rozwijali kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, orientację przestrzenną, umiejętności manualne i spostrzeganie. To aktywności, które w pracy z uczniami ze są niezwykle pożądane nie tylko podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także podczas zajęć dydaktycznych.  Pod kierunkiem nauczyciela podczas kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, dostarczane są takie bodźce i aktywności, które będą wpływały motywująco na podjęcie różnorodnych wyzwań. Pomogą w niwelowaniu przeróżnych dysfunkcji, ale też będą pomocne będą w rozwijaniu ich mocnych stron. 

23 marca bieżącego roku uczniowie 8C OET pod kierunkiem nauczyciela podczas zajęć
z gospodarstwa domowego uczą się piec, a także właściwie wykonywać prace porządkowe.  Każde zajęcia rozpoczynają od analizy przepisu, a następnie z wielkim zaangażowaniem przygotowują „coś pysznego na ząb”. Tym razem przygotowali dla siebie pyszne ciasto ze śliwkami. Widać jak wiele zaangażowania wkładają w swoją pracę i ile sprawia im to radości.

W miesiącu marcu uczniowie 4A OET podczas zajęć rewalidacyjnych rozwijała swoje zainteresowania sztuką plastyczną przygotowując piękne jajo i wieniec wielkanocny wykorzystując materiały zakupione w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Mieszanie farb i tworzenie własnych kompozycji wpływa relaksacyjnie na uczniów. Podczas tego typu zajęć usprawniana jest duża motoryka w zakresie sprawności i napięcia mięśni całego ramienia, kształtowanie prawidłowej postawy siedzącej, dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.

31 marca uczniowie klas 5,6 BL oraz 7 ASL pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali piękne dekoracje i stroiki wielkanocne z wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Swoje prace prezentowali podczas wewnątrzszkolnego wernisażu wielkanocnego. Prace wykonane przez uczniów cieszyły się dużym zainteresowaniem oglądających. Wykonawcom prac tak duże zainteresowanie i pochwały sprawiły wiele radości oraz znacznie [podniosły ich samoocenę.