VII Dzień Milusioka – 25 maja 2021 r.

Tegoroczne obchody tradycyjnego Dnia Milusioka, znacznie różniły się od poprzednich jego
edycji. Wydarzenie miało miejsce na terenie Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo
Opiekuńczych – siedziby „Milusioków”. Z uwagi na wciąż panującą pandemię,
niepełnosprawni artyści niestety nie mogli bezpośrednio „wyjść do ludzi”. Zrobili to więc
niekonwencjonalnie- nagrali swój występ i przy pomocy social mediów podzielili się z
przyjaciółmi, rodzicami, sympatykami, fanami swoimi radościami, jakie sprawiają im
góralskie śpiewy, tańce i muzyka. Ze względu na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
członkowie grupy występowali w zróżnicowanych grupach wiekowych; od przedszkolaków,
poprzez uczniów szkoły podstawowej, do młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Obecnie „Milusioki” liczą 45 aktywnych członków, aktualnych uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w Nowym Targu. Praca w grupie sprawia dzieciom i młodzieży
ogromną radość, przynosi wiele satysfakcji, daje im możliwość osiągania sukcesów na miarę
swoich możliwości wokalnych, tanecznych i recytatorskich. „Milusioki” udowadniają, że
mimo wielu deficytów, można spełniać swe marzenia, realizować pasje, robić to, co się
kocha. A że Oni kochają śpiew, taniec, muzykę góralską, w swoją pracę wkładają więc całe
serce i poświęcają się temu całkowicie.
Takie właśnie święto – Dzień Milusioka – jest okazją do podziękowania wszystkim członkom
grupy za ich wysiłki, zaangażowanie, serce, które bije w nich przepełnione góralskimi nutami.
W tym dniu młodzi artyści z SOSW zostali docenieni i nagrodzeni skromnymi regionalnymi
upominkami oraz gratulacjami od Pani Dyrektor szkoły Ewy Barczak. Pani Dyrektor złożyła
także podziękowania opiekunkom grupy – Renacie Knap, Annie Szewczyk i Teresie Jagodzie,
które, troskliwie czuwają nad „Milusiokami” już od niespełna 13 lat.