Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję charytatywną „Podziel się dobrem”, podczas której zbieraliśmy produkty potrzebne podopiecznym „Dzieła Pomocy św. Ojca Pio”.
Jesteśmy zbudowani wspaniałą postawą Uczniów, Rodziców oraz Nauczycieli.
Nasze „zbiory” były bardzo obfite! Wszystkie produkty zostały już dostarczone do odbiorców. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów od pracowników „Dzieła”. Otrzymaliśmy również prezent-fartuch wykonany przez osoby doświadczające bezdomności. Został on przekazany mocno zaangażowanym w akcję Uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Niech każde zajęcia kulinarne przypominają o tym, ze dobrze jest się dzielić!
Jeszcze raz dziękujemy z całego serca całej Społeczności SOSW- Uczniom wszystkich naszych szkół, Wychowankom Przedszkola Specjalnego, ich Rodzicom oraz Dyrekcji i Nauczycielom.