Andrzejki 2021

Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze.    Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja.    Której but na progu stanie – pierwsza panna na wydanie.    Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę postawi.    Te i inne wróżby wychowankowie Ośrodka mogli sobie wywróżyć w trakcie wieczoru magicznych wróżb i czarów w Andrzejki. Ów wieczór, stal się dla wszystkich doskonałą okazją do wspólnej wesołej i dobrej zabawy.