Powiatowy Magazyn Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy

Z uwagi na fakt, iż na terenie naszego powiatu schronienie znalazło prawie 2 tys. uchodźców z Ukrainy, zmieniliśmy formę działania, by pomoc trafiała niemal od razu do potrzebujących” – informuje Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Z dniem 16 marca (środa) Powiatowy Magazyn Pomocy będzie działał w nowym miejscu – Parku Handlowym Stopiak przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu, gdzie zostanie przeniesiony z garaży Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Szpitalnej. Uruchomiony zostanie tam punkt wydawania pomocy humanitarnej. Pomoc ta będzie wydawana tylko i wyłącznie uchodźcom uciekającym przed wojną na Ukrainie – na podstawie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy.
W razie pytań – kontakt z Kierownikiem PMP 604260624.