„Sprzątamy dla Polski”

W dniu 22.04.2022 roku  odbył się ogólnopolski projekt   „Sprzątamy dla Polski”. Uczniowie,  nauczyciele i opiekunowie z naszej Placówki włączyli się w to ważne dla naszej planety wydarzenie. Zaangażowało się 71 osób począwszy od  najmłodszych 3 – letnich przedszkolaków do dorosłych już uczniów – wszyscy wspólnie oczyszczaliśmy pobliską okolicę i las „Bór na Czerwonem” z pozostawionych śmieci i odpadów, co bezpośrednio oddziałuje na stan estetyczny lokalnego środowiska, zmniejsza ryzyko występowania pożarów i degradacji środowiska. Zebrano 19 worków śmieci. Warto też podkreślić, iż 22 kwietnia jest również Międzynarodowym Dniem Ziemi, zatem zaangażowanie w ramach “Sprzątamy Dla Polski” było świetną okazją, aby ów dzień uczcić.

Celem projektu było promowanie międzypokoleniowej odpowiedzialności obywatelskiej, w tym zwłaszcza w wymiarze odpowiedzialności i świadomości ekologicznej. 

Akcja objęta została honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Programu “Czyste Powietrze”, Fundacji Grupy PKP, PGW Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w to ważne przedsięwzięcie, uczniom i nauczycielom klas:

Kl.1A SPDP p. Anna Wójcik-Chowaniak,

Kl. 1B SPDP p. Stefania Firek,

Kl. 3E SPDP p. Łukasz Stawiarz

Kl. II/III D p. Halina Osmala

Kl. III B  p. Halina Osmala

Kl. VII L p. Justyna Kamieniecka

Kl. VII/VIII SL p. Bogusława Dudek

KIV/VB SL p. Elżbiet Bogusz

Przedszkole gr I, II, III p. Agnieszka Zachwieja, Monika Bodzioch, Anna Chowaniec, p. Edyta Cygan, p. Danuta Behounek, p. Elżbieta Dziedzic