Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy

Zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi mogą być objęte dzieci od 3-25 roku życia. Aby móc skorzystać z tej formy wsparcia i rewalidacji uczestnik zajęć musi posiadać „Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych” wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Zajęcia rewalidacyjne trwają od godziny 8.00 – 12.00. Każdy dzień rozpoczynamy od przywitania połączonego z „rozbudzaniem zmysłów”. Podczas śniadania uczymy się samodzielnego jedzenia i obsługi przy stole.

Następnie odbywają się zajęcia zindywidualizowane oraz grupowe: zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczno-techniczne, które mają na celu nabywanie konkretnych umiejętności funkcjonalnych. Większość z nich odbywa się w jednej, przystosowanej do potrzeb uczestników sali. W czasie zajęć panuje ciepła rodzinna atmosfera, wspólnie się uczymy i doskonale razem bawimy.

Ponadto korzysta się z sali rehabilitacyjnej. Uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych biorą także udział w wydarzeniach i spotkaniach szkolnych. Chodzą na spacery i uczestniczą w wycieczkach.

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie”

– w naszym Zespole Rewalidacyjno – Wychowawczym wciąż uczymy się nawzajem
jak żyć!!