Roboty budowlane związane z dostosowaniem terenu na działce jednostki ZPSWO w Nowym Targu pod planowane poszerzenie drogi 8KDW zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 30 (Podmieścisko – Stawiska)

ZP-N.26.1.2021 | TERMIN SKŁADANIA: 14.06.2021r. godz. 11:00 | ZAKOŃCZONE |

Przedmiotem zamówienia są usługi: Roboty budowlane związane z dostosowaniem terenu na działce jednostki ZPSWO w Nowym Targu pod planowane poszerzenie drogi 8KDW zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 30 (Podmieścisko – Stawiska).

WSZELKIE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ W ZAŁĄCZNIKACH.