Portret Świętego Mikołaja – konkurs plastyczny

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Portret Świętego Mikołaja”. Zadaniem uczestników jest wykonanie portretu Mikołaja dowolną techniką. Prace mogą być płaskie lub przestrzenne, wykonane indywidualnie lub grupowo. Portrety należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 3 grudnia 2021. Zapraszam do udziału w konkursie.